dinsdag 21 mei 2013

Julie: Astrologie voor dummies: Tweelingen


Tweelingen aka Gemini 

Als volgende zijn de tweelingen aan de beurt. Ook hier ken ik enkele mensen van zoals Sarah en Christophe. Hoewel ik moet zeggen dat ik hen vroeger beter gekend heb dan dat ik ze nu ken… Daarom ga ik hier niet verder op in of het bij hen past of niet!

Het teken Tweelingen is aangenaam in de omgang. Het is een guitig teken dat leuk uit de hoek kan komen en niet verlegen zit om een grapje. Tweelingen is een echt jeugdig teken en veel Tweelingen zien er jonger uit dan hun jaren. Ook op oudere leeftijd blijven veel Tweelingen er jeugdig en fris uitzien. Deze jeugdigheid strekt zich ook uit naar hun mentale instelling. Ze kunnen kinderlijk geïnteresseerd zijn in het leven en met een Tweeling valt wel altijd iets te beleven. Tweelingen is een zeer nieuwsgierig teken, dat graag zijn neus in andermans zaken steekt. Discretie is hen blijkbaar totaal vreemd. Tweelingen gaat bij iedereen aankloppen om te kunnen praten. Het is opvallend hoe snel Tweelingen zijn met woorden en gedachten, hoe snel ze informatie opnemen en hoe snel ze die dan ook weer doorgeven. Ieder nieuwtje wordt nogal vlug met overtuiging doorverteld. Het zijn de wandelende gazetten van de straat. Voor het laatste nieuwtje kan je bij een Tweelingen terecht. 

Tweelingen zijn rusteloze mensen, die moeilijk kunnen stilzitten. Een vaste gedragsregel is bij de Tweelingen vaak moeilijk te bespeuren. Ze hebben een noodzaak om nieuwe experimenten uit te voeren en de meeste Tweelingen leiden een variabel leven. Vaak meerdere beroepen, waarin ze veel afwisseling vinden. Saai, eentonig werk is niet aan de Tweelingen besteed. Het zijn echte vlinders, die van bloem tot bloem vliegen en die overal wel een graantje meepikken. Ze willen zich uitdrukken, eventueel in een beroepsleven, door beweging te scheppen, ook door communicatie te scheppen, door dingen in beweging te brengen. Zich willen uitdrukken via hun denken, hun praten, via veranderen. 

Tweelingen is een luchtteken, is communicatief, meepratend, wil lucht happen of lucht laten happen. Ze houden van praten en luisteren als het ten minste niet te lang duurt, want ze houden van variatie. Ze worden voortgejaagd door de wind. Rust kent de Tweelingen niet. Een Tweelingen is doorgaans heel handig en snel, vooral in praten en om dingen naar zijn hand te zetten is de Tweeling een meester. Het is een denkend type, weg en weer denken en bewegen, vaak dubbel. Zijn levenswandel is niet rechtlijnig, ook zijn ideeën kunnen veranderen als de wind. Tweelingen heeft een grote mentale aanpak van de dingen en studeert graag, omdat hij nieuwsgierig is en interesse heeft in alles, zij het vaak versnipperd. Tweelingen kent van alles wat maar doorgaans niets grondig. Een Tweeling heeft steeds meerdere dingen tegelijkertijd te doen en ze spelen het nog klaar ook om aan de veelvuldige contacten te voldoen. 

Tweelingen is een typisch zenuwachtig teken, ze kunnen moeilijk tot rust komen. Ze blijven maar doordraven, hierdoor putten ze hun zenuwstelsel uit. Met een Tweeling in relatie treden kan aangenaam zijn, maar na een tijd bemerkt men hun oppervlakkige kant. Een Tweeling kan een serieus gesprek met een kwinkslag ombuigen in een grap. Dit kan frustrerend zijn voor degenen die er moeten mee leven. Woorden zijn een spel voor Tweelingen, het is zijn machtigste wapen. Met woorden kan Tweelingen alles. Wanneer Tweelingen zich in het nauw gedreven voelt, zal hij met veel handigheid zijn woordenrijkdom hanteren. Het is moeilijk te discussiëren met een Tweeling. Hij weet steeds het laken naar zich toe te trekken. Hij gebruikt denkkronkels, die bij nader inzien heel handig zijn, maar slechts halve waarheden zijn. Tweelingen kan best genieten van korte uitstappen, als hij maar weg is. Alles interesseert Tweelingen, zelfs het meest banale. Maar eens de eerste nieuwsgierigheid bevredigd, heeft Tweelingen alweer een andere ervaring nodig. Tweelingen is enorm beweeglijk, echt kwikzilver. De meeste trage tekens uit de dierenriem kunnen de Tweelingen dan ook nauwelijks volgen. Tweelingen blijven gans hun leven het kind en daarom blijft het altijd leuk om met Tweelingen om te gaan. De gevoelige lichaamsdelen zijn de luchtwegen, de armen en het zenuwstelsel.Bekende tweelingen: Johnny Depp, Marilyn Monroe, Kanye West, Angelina Jolie en The Olsen Twins (;-)): Mary-Kate & Ashley!

Julie x


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen