maandag 6 mei 2013

Julie: 30 Day Challenge, dag 7


Day 7: Your zodiac sign and if you think it fits your personality

Ik zal hieronder de tekst zetten die bij mijn dierenriemteken (vissen) hoort en onderlijn de tekst die ik vind die ook echt bij me past.

Vissen is een dubbel teken. Aan Vissenmensen is soms noch kop noch staart te krijgen. In Vissenlevens zitten dikwijls tegenstrijdige tendensen en dubbele persoonlijkheden. Vissen leven in twee werelden, en houden zich zowel bezig met de materiële werkelijkheid als met de spirituele. Vissen kunnen zich zowel zonder veel scrupules rijk maken op de rug van anderen, en anderzijds zich ook onbaatzuchtig laten uitbuiten door anderen. Eigenaardig genoeg vinden we dat soms in een en dezelfde persoon terug. Het Vissenleven is doorgaans niet rechtlijnig. Vissen zwemmen in kronkels, maken rechtsomkeer, om dan op hun stappen terug te komen. 

Vissen zijn aanpasbaar, passen zich goed aan de omstandigheden aan en zijn van alle markten thuis. Vissen kunnen zich niet voldoende identificeren. We zien ze dan ook de meest tegenstrijdige dingen doen. Vissen zijn gevoelig, meevoelend, trekken zich dikwijls het lot van de mensen aan en worden vaak in hetzelfde lot meegetrokken, zo kan het zijn dat een Vissenvrouw zich over het lot van een verslaafde ontfermt en willoos in ellende met hem eraan ten onder gaat. Vissen hebben medelijden met anderen. Ze gaan zelfs in omstandigheden gaan zitten waar er lijden is, in ziekenhuizen, gestichten, asielen. 

Vissen leven van illusie en van verre werkelijkheden. Vele Vissen houden van film, en fictie kunnen ze voor werkelijkheid houden. Vissen houden liever van vage dromen dan van de concrete werkelijkheid. Vissen leven in zoveel werelden tegelijkertijd, dat ze soms de verbeelding door de werkelijkheid halen

Een vis is moeilijk te begrijpen en glipt nogal gemakkelijk door de handen. Vissenmensen hebben iets ongrijpbaar. Men weet eigenlijk nooit wat men er aan heeft. Vissenmensen zijn complex en eigenlijk hebben ze geen zicht op zichzelf. Vissen hebben een oneindig gamma aan mogelijkheden in zich. Al deze mogelijkheden kunnen zich realiseren. Toch is de vis soms zwak en laat maar lopen. De wil kan soms zwak zijn. Bij Vissen is ook een onbeslistheid aanwezig, ze kunnen moeilijk keuzes maken. Vissen zijn toegeeflijk, verdraagzaam en zelftoegeeflijk. Alles wat irreëel is en artificieel trekt de vis aan. 

Als een vis niet meer kan vechten, dan vlucht hij. Veel Vissen zijn op de vlucht in hun leven. Vissen zijn weinig egogericht. Ze doen eigenlijk weinig voor zichzelf. Ze doen alles voor anderen. Ze offeren soms hun eigen levensweg op om die van anderen te gaan en te verlichten. Vissen is het meest mystieke teken van de dierenriem. Onder de Vissen vinden we veel aanvoelende, psychisch begaafde mensen. Vissen worden moeilijk begrepen (voelen zich niet begrepen) en gaan soms een weg die de meest nuchtere mensen niet begrijpen. Een weg die wel eens leidt naar ontgoocheling en verlies. Het gevaar is dat vele zaken in en rondom Vissen zich oplossen, verdwijnen. Er is dikwijls een gemis aan structuur. Vissen moeten loslaten, ook zaken waar ze aan gehecht zijn. Vissen kunnen onbetrouwbaar zijn, kunnen zichzelf niet vertrouwen en worden aangetrokken tot anderen, die ook een onbetrouwbaar facet in zich dragen

Vissen laten zich sterk beïnvloeden door hun omgeving. Vissen nemen zowel het goede, als het minder goede op. Vissen moeten behoed worden voor negatieve invloeden, daar hij zo permeabel is. Vissen is het teken van de voeten. Bij Vissen hangt het de voeten uit. Ze laten alles op zich afkomen en passen zich dan aan. Vissen kunnen zich heel goed aanpassen aan een stroom van dingen. Ze zitten graag in een stroom van mensen en dingen. Ze zijn dan ook geschikt voor handelsberoepen. Ze krijgen mensen of goederen binnen en deze stromen terug naar buiten. 

Liefde is belangrijk voor de Vissen. Het is meestal een diepe liefde, waarin veel medegevoel en opoffering aanwezig is. Seks is voor Vissen verleidelijk, noodzakelijk en meeslepend. Vissen kunnen passioneel liefhebben, zonder dat ze het ooit in woorden uitdrukken. Vissen is een stom teken. Het kan zijn dat ze het moeilijk hebben om hun gevoelens in woorden uit te drukken. De woorden blijven in de keel steken, ofwel vertellen ze onwaarheden. Vissen zijn mysterieuze mensen die moeilijk te ontraadselen zijn. Eigenaardig in de Vissenliefde is dat de Vissenpartner soms komt en gaat zonder verklaring. Fysiologisch gevoelig zijn de voeten, tenen, pezen, het weefselvocht (lymfe). Aanleg voor zielsziekten, epilepsie, neurosen, maniën, neuralgie, verlammingen. Mogelijke tendens tot verslaving.

Julie x

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen