woensdag 24 april 2013

Julie: Astrologie voor Dummies: De Stier


Stier aka Taurus 
Het volgende teken is natuurlijk de stier. Zowel mijn papa als mijn grootmoeder zijn dit. Hoewel ik vind dat zij niet per se bij alle typische dingen passen… Laten we eerst kijken wat dit teken nu precies inhoudt…

Stier is een aardeteken en Stieren zijn zeer verbonden met de natuur en de aardse geneugten. Van alles wat de aarde voortbrengt houden ze intens. Stieren zijn sensibel en ze houden van de "vleselijke" geneugten. Stieren betasten graag. Alles wat ze ontmoeten moeten ze aanraken. Ze krijgen contact met de dingen door ze aan te raken. Stieren hebben een persoonlijke charme en zijn over het algemeen mooi. 
Stieren zijn heel vaak solide gebouwd. Ze staan stevig met hun voeten op de grond, stevige creaturen. Als ze een tafel maken staat die ook stevig op haar poten. Stieren kunnen ook jaloers en bezitterig zijn, soms wat koppig. Ze kunnen begaafd zijn met elegantie en schoonheid, met smaak voor kleding, comfort en goed eten en zelfs een neiging naar luxe.

Stier is eigenlijk een rustig, bezadigd, terughoudend teken, een vast teken. Stieren zijn moeilijk in beweging te brengen, maar eens ze bewegen doen ze dit gestadig. Stier is een teken van continuïteit. De Stier doet alles traag en weloverwogen. Een beslissing wordt niet overhaast genomen, hij zal zich een paar keer bezinnen vooraleer belangrijke stappen te zetten, de kat uit de boom kijken. Voor riskante ondernemingen moet je niet bij een Stier zijn. Stier is voorzichtig en behoudsgezind. Onbekende nieuwigheden houdt hij op afstand. Stier is een traditioneel teken dat gelooft in de dingen die hun waarde bewezen hebben. Typisch voor Stier is de volgzaamheid, de trouwheid, je kan er ergens wel op rekenen, Stier is moeilijk over te halen maar eens overgehaald, is hij heel hoogstaand. Hij maakt zich niet vlug kwaad maar als het zover komt blijf dan liefst uit zijn buurt, want het huis beeft op zijn grondvesten en alles en iedereen moet het ontgelden. Een belediging vergeet een Stier nooit.

Woede en verdriet kunnen lang blijven hangen, het kan soms moeilijk zijn hem weer tot andere gedachten te brengen. Bepaalde herinneringen uit het verleden blijven steeds opdoemen. Anderzijds is het ook iemand die lang een bepaalde weg volgt en met een groot uithoudingsvermogen naar een doel streeft. Stieren zijn realistisch en kijken nuchter naar de werkelijkheid, naar de concrete werkelijkheid. De natuur kan een heel groot belang hebben. Stier is een kunstzinnig teken, dat kan omgaan met de materie, dat ook graag materie betast, het is een voelend, een sensueel teken. Het is het teken van gewoonten en tradities. Stieren zijn in staat om monotoon werk te verrichten.

Stier is gans zijn leven op zoek naar veiligheid en comfort. Ze gaan graag om met geld en financiële middelen. Zon in Stier zal zich willen uitdrukken, zal iets willen zijn op een materieel vlak. Stier zal een bepaalde veiligheid willen bereiken en daar ook een stuk zijn ego bevrediging uit halen. Eventueel een actie doen op materieel of financieel vlak. Zich willen bewijzen op financieel vlak. Ze hebben als het ware een feeling om geld aan te trekken. De meeste Stieren eindigen dan ook heel goed in het leven. Bepaalden door geluk, anderen door hun volharding. Ze zijn gehecht aan eigendom. Stieren streven naar stabiliteit en een langzame groei in materiële omstandigheden. Het teken Stier heeft doorgaans een goede gezondheid. Ze worden wel wat dikker met de jaren en de ziekten die bij hen voorkomen kunnen het gevolg zijn van te rijk tafelen. Het gevoelige lichaamsdeel is de keel, ook wel de mond en de tanden.

Mijn grootmoeder is wel de koppigste hier, dus dat klopt wel. En het gedeelte van ‘hij wordt niet snel kwaad, maar als hij dat wordt kan je beter uit de buurt blijven.’ is exact hetgene wat ik altijd over mijn papa zeg! Dus eigenlijk vallen ook zij toch wel onder de typische kenmerken van hun teken uit de dierenriem! En jij?

Bekende stieren: Chris Brown, Adele, Hitler, Robert Pattinson &Kelly Clarkson.


 Julie x

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen